Πως Να Σχεδιάζεις Στόχους, να Διαχειρίζεσαι τον Χρόνο και να Ιεραρχείς τις Προτεραιότητες Σου.
Μια από τις βασικότερες και απαραίτητες ανάγκες στην προσωπική ζωή και επιχείρηση σήμερα είναι ο σωστός προγραμματισμός η σαφής διατύπωση στόχων ή επιδιώξεων και η αποτελεσματική υλοποίηση αυτών, η χρήση χρόνου και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
Προγραμματίζουν υλοποιήσιμους τοσο βραχυπρόθεσμους οσο και μακροπρόθεσμους στόχους
Μετατρέπουν τις πεποιθήσεις, ιδέες, σκέψεις και οράματα σε πρακτικές εφαρμόσιμες στρατηγικές
Επικεντρώνουν την προσοχή τους και να ιεραρχουν τις προτεραιότητες τους
Αναπτύσσουν επιλογές στις αποφάσεις και δραστηριότητες τους
Συνθέτουν, αναλύουν και συσχετίζουν πληροφορίες ανάλογα με τους στόχους τους
Ενεργοποιούν τη γνώση και να την μετατρέπουν σε άμεση πράξη
Το τηλεργαστήριο απευθύνεται σε άτομα για προσωπική ανάπτυξη και διευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων και τμημάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη στοχοθέτηση και επίτευξη στόχων.
Ημερομηνίες: 12 &14 Ιουλίου 2016 ( 2 συναντήσεις)

Ώρες: 7.30-9.00μμ
Εισιτήρια: €39.90
(Early bird €29,90)στόχοι-χρονος